Listado definitivo alumnos seleccionados curso «ACTIVIDADES DE GÉSTIÓN ADMINISTRATIVA, EDICIÓN 1»

ACGA.1 ACTIVIDADES GESTION ADMINISTRATIVA. ED 1
ID TITULARES DNI INICIALES
ACGEA.1.21 1 ***7849** OBI
ACGEA.1.17 2 ***6314** LRR
ACGEA.1.11 3 ***3230** PCV
ACGEA.1.19 4 ***3543** PGM
ACGEA.1.01 5 ***7202** RZJ
ACGEA.1.05 6 ***7773** GVM
ACGEA.1.07 7 ***3120** GCM
ACGEA.1.10 8 ***7980** MCV
ACGEA.1.14 9 ***6848** CMM
ACGEA.1.03 10 ***2433** AAO
ACGEA.1.04 11 ***6458** ARM
ACGEA.1.12 12 ***8470** SME
ACGEA.1.06 13 ***5976** DMG
ACGEA.1.26 14 ***6873** DPC
ACGEA.1.24 15 ***5293** CGM
ACGEA.1.13 16 ***0108** SBM

LISTA PROVISIONAL DE OPERACIONES AUXILIARES DE JARDINERÍA

ID TITULARES DNI INICIALES
OAJAR.1.4 1 ***7816** DHR
OAJAR.1.5 2 ***8031** DPC
OAJAR.1.6 3 ***6676** RCC
OAJAR.1.7 4 ***2058** CCA
OAJAR.1.8 5 ***3508** DAMC
OAJAR.1.10 6 ***8483** MDI
OAJAR.1.13 7 ***7911** GRE
OAJAR.1.14 8 ***5700** GRMF
OAJAR.1.15 9 ***2404** LCJL
OAJAR.1.16 10 ***3243** FRJL
OAJAR.1.17 11 ***5596** MAM
OAJAR.1.18 12 ***2100** PAM
OAJAR.1.19 13 ***2236** GGR
OAJAR.1.20 14 ***6897** EHM
OAJAR.1.24 16 ***4615** RAM
OAJAR.1.25 17 ***2806** MFJ
OAJAR.1.26 18 ***3367** MRMJ
OAJAR.1.28 19 ***2439** MGY
OAJAR.1.29 20 ***7701** DSCM
OAJAR.1.31 21 ***2537** SGCN
OAJAR.1.34 23 ***7944** JACR
OAJAR.1.35 24 ***2694** FCM
OAJAR.1.36 25 ***8057** GLI
OAJAR.1.37 26 ***8142** SVJ
OAJAR.1.38 27 ***9352** ROR
OAJAR.1.39 28 ***2979** PJJR
OAJAR.1.40 28 ***0765** GVS
OAJAR.1.41 30 ***2276** VGA
OAJAR.1.42 31 ***9151** JGRC
OAJAR.1.43 32 ***2297** GVC
OAJAR.1.44 33 ***6090** LFJM

Listado provisional de alumn@s admitid@s al curso Actividades de Gestión Administrativa, Edición 1

ACGA.1 ACTIVIDADES GESTION ADMINISTRATIVA. ED 1
ID TITULARES DNI INICIALES
ACGA.1.02 1 ***9615** PMA
ACGA.1.21 2 ***7849** OBI
ACGA.1.17 3 ***6314** LRR
ACGA.1.11 4 ***3230** PCV
ACGA.1.19 5 ***3543** PGM
ACGA.1.01 6 ***7202** RZJ
ACGA.1.05 7 ***7773** GVM
ACGA.1.07 8 ***3120** GCM
ACGA.1.16 9 ***7646** VIA
ACGA.1.10 10 ***7980** MCV
ACGA.1.08 11 ***8366** JZM
ACGA.1.14 12 ***6848** CMM
ACGA.1.03 13 ***2433** AAO
ACGA.1.04 14 ***6458** ARM
ACGA.1.12 15 ***8470** SME
ACGA1.23 16 ***8816** ZLD
ACGA.1.21 17 ***2651** CAA
ACGA.1.13 18 ***0108** SBM
ACGA.1.06 19 ***5976** DMG
ACGA.1.15 20 ***2993** MML

Listado definitivo alumn@s admitid@s «Actividades auxiliares de comercio. Edición 3»

ITINERARIO FORMATIVO: Actividades Auxiliares de Comercio. Edición 3. Destinatarias Abandono escolar. Listado DEFINITIVO
ID DNI iniciales
ACOME.3.38 ***2277** PRR
ACOME.3.24 ***6880** HAR
ACOME.3.08 ***2147** EVA
ACOME.3.27 ***8305** GMS
ACOME.3.29 ***3700** GCC
ACOME.3.09 ***5732** EZR
ACOME.3.05 ***6614** GFA
ACOME.3.04 ***2389** CVM
ACOME.3.02 ***0403** GMY
ACOME.3.12 ***2739** RVA
ACOME.3.31 ***2006** NRJ
ACOME.3.21 ***2739** FVC
ACOME.3.39 ***2331** CDM
ACOME.3.11 ***2407** MAML
ACOME.3.13 ***9338** ESJ

Listado definitivo alumn@s admitid@s curso «Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales»

ITINERARIO FORMATIVO: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. Edición 1. Destinatarias PLD. Listado DEFINITIVO
ID DNI iniciales
OPASA.1.08 ***5493** MACD
OPASA.1.19 ***1985** IPM
OPASA.1.03 ***3329** MBP
OPASA.1.16 ***6370** MSMG
OPASA.1.11 ***3492** FDG
OPASA.1.09 ***3696** FGL
OPASA.1.15 ***8367** RMLN
OPASA.1.18 ***1710** EPC
OPASA.1.07 ***4547** RCV
OPASA.1.06 ***5532** RCL
OPASA.1.25 ***6225** AZG
OPASA.1.13 ***6360** FJJL
OPASA.1.05 ***2941** SCG
OPASA.1.23 ***3320** ADO
OPASA.1.01 ***3322** SAE